Svakog dana pomažemo više od 100 prodavaca i prodavačica našeg magazina širom Srbije, nudeći im mogućnost da sopstvenim radom izađu iz siromaštva ili krize u kojoj su se našli.

Korporativna pretplata i otkup više primeraka još jedan su mogući kanal za siguran izvor prihoda našim prodavcima. Korporativna pretplata podrazumeva otkup više primeraka (najmanje 10) jednog ili više brojeva magazina Liceulice tokom godine. Otkupljeni magazini mogu se distribuirati među zaposlenima, tamo gde su vaši klijenti ili gosti, u poslovnicama kompanije, i/ili poklanjati poslovnim partnerima.

Prilozi korporativnih pretplatnika omogućavaju nam da održavamo naše programe podrške, koji se ne zaustavljaju na humanitarnoj pomoći prodavcima, već im na sveobuhvatan način pomažu da izađu iz krize. Svaka pretplata nam pomaže da:

  • Zaposlimo još više prodavačica na pakovanju magazina pretplatnicima.
  • Održavamo i dalje razvijamo naše programe podrške.
  • Širimo prodajnu mrežu Liceulice.
  • Obezbedimo materijalnu pomoć za naše prodavce, kao i podršku u ostvarivanju zdravstvene nege i socijalne zaštite.
  • Podržavamo prodavce i prodavačice na njihovom putu ka samostalnosti.

Posebno molimo korporativne partnere da pruže podršku osetljivim grupama žena u Srbiji, kao što su beskućnice, kojima takođe pomažemo na putu ka samostalnosti i boljem životu. 

POKLONITE PRETPLATU DRUGIMA.

Neke kompanije na ovaj način poklanjaju magazin Liceulice javnim ustanovama poput škola, biblioteka, lokalnih udruženja, kancelarija za mlade, centara za socijalni rad, bolnica, istraživačkih instituta, itd. U slučaju da deo svoje pretplate poklanjate drugima, dostavite nam adrese, a mi ćemo se pobrinuti da vaš poklon bude uručen.

Godišnja pretplata (7 brojeva po 10 primeraka) košta 12.000 dinara. Zauzvrat dobijate ne samo magazin već i svojstvo partnera, kao i godišnje izveštaje koji preciziraju na koji način je vaš prilog pomogao prodavcima magazina Liceulice.

Kompanije koje nas podržavaju na ovaj način su: Grand Prom d.o.o., Telenor d.o.o., TITAN cementara Kosjerić, HDC Poslovne usluge d.o.o., Tenfore d.o.o., agencija Executive Group, Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o., Kompanija SKS365 Heiniken, Marbo product d.o.o., Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Biblioteka narodne skupštine Republike Srbije,  Artytekt, MMS Communications, TASCO, Zeelandia d.o.o., Kliping d.o.o.

POKLONITE MAGAZINE UČESNICIMA I POSETIOCIMA NA VAŠIM DOGAĐAJIMA.

Kada namenski otkupite određenu količinu jednog broja magazina za potrebe nekih vaših događaja, seminara, tim-bildinga, konferencija, proslava i slično, vaše učesnike/goste tako upoznajete s našim aktivnostima, i istovremeno pokazujete solidarnost i društvenu odgovornost.

Ovakvu vrstu saradnje dosad smo imali s Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, TACSO-om, ERSTE Fondacijom, Social Impact Award Serbia i drugima.

Ukoliko želite da pretplatite svoje zaposlene ili partnere, obratite nam se na adresu: milica.martinovic@www.liceulice.org ili telefonom na 011/2686 567.

cards