Magazin Liceulice je najpoznatiji i najvidljiviji od naših programa podrške namenjenih pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa. Uključivanjem u prodajnu mrežu Liceulice, mnogima od njih je prvi put pružena prilika da pošteno zarade za život.

Magazin Liceulice izlazi osam puta godišnje, u tiražu od 10.000 primeraka po broju. Do sada je (podaci iz maja 2018) izašlo 44 broja. Magazin možete kupiti od svog omiljenog prodavca na ulici, ili se na njega možete pretplatiti, u zemlji ili inostranstvu. Pretplatom takođe pomažete teško upošljivim kategorijama žena, koje rade na pakovanju primeraka za slanje pretplatnicima.

U proteklih osam godina, magazin Liceulice postao je prepoznatljiv u Srbiji, ali i šire, kao jedan od retkih medija civilnog društva. To znači da se bavimo važnim društvenim temama (ljudska prava i antidiskriminacija, javno dobro i javni interes, održivi razvoj i zelene politike), ali uvek na način razumljiv široj čitalačkoj publici. Trudimo se i da nam perspektiva bude konstruktivna – ne bežimo od kritike, ali kad god je moguće ukazujemo i na primere dobre prakse i postojeća rešenja. Vizuelni aspekt nam je takođe veoma važan, tako da svaki broj dizajnira neko od mladih ili već afirmisanih dizajnera iz Srbije ili regiona.

S porastom vidljivosti i ugleda magazina, rastao je i broj saradnika. U skladu sa osnovnom misijom magazina – da nudi stalan izvor prihoda teško upošljivim ljudima – najveći deo materijala dobijamo pro bono, zahvaljujući dobroj volji i ukazanom poverenju brojnih novinara, stručnjaka iz raznih oblasti, aktivista, ilustratora, dizajnera i drugih dugogodišnjih ili novostečenih prijatelja s čitavog postjugoslovenskog kulturnog prostora. Sarađujemo i sa mnogim organizacijama civilnog društva, koje su nam važni konsultanti u radu na svakom novom broju.

Magazin Liceulice postao je i zapažen član međunarodne asocijacije uličnih novina (International Network of Street Papers), koja okuplja više od 120 uličnih novina širom sveta. Na godišnjim konferencijama INSP-a dosad smo više puta nominovani za najbolje tekstove, naslovnice i dizajn, a 2017. godine nagrađeni smo i za najbolju naslovnicu (iz 32. broja magazina), autorke Sanje Stojković.

Sarađujte sa nama

Ako želite da sarađujete s nama, i svojom kreativnošću i znanjem doprinesete još boljem kvalitetu magazina Liceulice, javite se. Dobrodošli su afirmisani novinari/ke, fotografi/kinje, dizajneri/ke, ilustratori/ke, ali i studenti i mladi kreativci iz raznih oblasti, kojima možemo da ponudimo volontiranje u redakciji, stručnu praksu i mentorski rad. Potrebni su nam i dopisnici iz čitave Srbije, da tekstom i/ili slikom izveštavaju o aktivističkim akcijama i događajima u svom kraju. Otvoreni smo i za sva vaša mišljenja, sugestije i kritike, koja možete slati na adresu redakcija@liceulice.org.

Šta kažu čitaoci?

Kad razmišljam o tome zašto volim Liceulice, lako mi je da, na prvu loptu, kažem da se radi o vrhunski profesionalnom nivou i članaka i dizajna. U opštem opadanju svih standarda, to je primer da je moguće postaviti i držati nivo.  Razgovor s kolporterima i njihova zadovoljna lica podignu me i kad sasvim posrnem.

Dubravka Stojanović, istoričarka

Čitam Liceulice. Ali stvarno ga čitam. I na ulici, i između redova. Ovo su novine za one koji imaju petlje. I srca.

Sergej Trifunović, glumac

Liceulice gradi Beograd u kom volimo da živimo, oblikuje vrednosti Srbije u kojoj želimo da radimo stvarajući ljude koji će umeti da razgovaraju jedni s drugima, ali i ljude spremne da nešto urade jedni za druge.

Milena Dragićević Šešić, profesorka FDU

Odavno sam prestao da kupujem novine, ionako sve pišu isto. Liceulice nisu obične novine. Njih kupim svaki put jer tu imam štošta pametno da pročitam, a usput nekom i pomognem.

Igor Brakus, radio voditelj

Magazin Liceulice deo je međunarodne mreže uličnih novina (INSP). Distribuira se isključivo kroz mrežu registrovanih prodavaca. Jedan primerak košta 150 dinara, a polovina ove sume je zarada prodavca. Kupujući magazin činite dobro delo, pomažete teško upošljive osobe i dajete svoj doprinos opstanku fonda Liceulice.

cards