Liceulice br. 3

Naslovnica: Slavimir Stojanović

Liceulice br. 2

Fotografija sa naslovne strane: Miloš Stošić

Liceulice br. 1

Ilustracija sa naslovnice: Mladen Hrvanović