Ko je ko

Liceulice tim:

Milosav Marinović, direktor/ glavni i odgovorni urednik

milosav.marinovic@liceulice.org

Nikoleta Kosovac, koordinatorka programa

nikoleta.kosovac@liceulice.org

Ivana Mišović, finansije i administracija

ivana.misovic@liceulice.org

Vuk Vučković, korisnički programi

vuk.vuckovic@liceulice.org

Milica Martinović, distribucija

milica.martinovic@liceulice.org

Anja Sinadinović, asistent/korisnici

anja.sinadinovic@liceulice.org

Marko Miličević, Liceulice Novi Sad

novisad@liceulice.org

Bojan Marjanović, urednik/magazin

bojan.marjanovic@liceulice.org

Tijana Spasić, novinarka

spasic.tijana@liceulice.org

Eva Škoric, društvene mreže

eva.skoric@liceulice.org

Jelena Pejović, dizajn i prelom magazina

Ksenija Pantelić, kreativna direkcija

Sara Ristić, fotografkinja

Virdžinija Đeković, organizatorka događaja

SuperCluster studio, sajt

Skupština osnivača:

Branislav Trifunović

Milosav Marinović

Jovana Karaulić

Aleksandra Nikšić

Nikoleta Kosovac

Ljubica Marinović

Milica Đorđević

Neven Marinović

Mladen Hrvanović

Upravni odbor:

Branislav Trifunović

Maja Dželatović

Neven Marinović

Suzana Trninić

cards