Ko je ko

Liceulice tim:

Milosav Marinović, direktor/ glavni i odgovorni urednik

Nikoleta Kosovac, koordinatorka programa

Ivana Mišović, finansije i administracija

Marko Tomašević, korisnički programi

Milica Martinović, distribucija/korisnici

Vuk Vučković, asistent/korisnici

Bojan Marjanović, urednik/magazin

Tijana Spasić, novinarka

Miloš Janković, novinar

Eva Škoric, društvene mreže

Sanja Polovina, art direkcija

Sara Ristić, fotografkinja

Virdžinija Đeković, organizatorka događaja

Marko Živković, sajt

Skupština osnivača:

Branislav Trifunović

Milosav Marinović

Jovana Karaulić

Aleksandra Nikšić

Nikoleta Kosovac

Ljubica Marinović

Milica Đorđević

Neven Marinović

Mladen Hrvanović

Upravni odbor:

Branislav Trifunović

Maja Dželatović

Neven Marinović

Milan Antonijević

Suzana Trninić

cards