Fond LICEULICE od 2010. godine realizuje programe direktne podrške marginalizovanim grupama, s ciljem njihove veće socijalne i ekonomske uključenosti. Program se realizuje kroz razne aktivnosti, a na principima socijalnog preduzetništva.

Najvidljivija je izdavanje magazina LICEULICE i njegova distribucija kroz našu mrežu prodavaca (oni koji najteže dolaze do posla), koji zarađuju pedeset odsto od svakog prodatog primerka.

Koncept koji promovišemo bazira se na samozapošljavanju kao putu ka resocijalizaciji, uz stalnu podršku tima LICEULICE. Redovnim sastancima i okupljanjima u našim prostorijama održavamo bliske veze s prodavcima, kojima nudimo različite vrste psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja, motivišući ih da održavaju kontakt sa institucijama koje će im pomoći da prevaziđu beskućništvo, zdravstvene probleme i postignu sopstvene ciljeve.

S druge strane, kroz uređivačku koncepciju magazina i šire medijske platforme, radimo na stvaranju pozitivne društvene klime i usvajanju vrednosti kao što su solidarnost, tolerancija, uključivanje, socijalno preduzetništvo, individualna i kolektivna filantropija.

1. POSVEĆENOST PRODAVCU – rad fonda usmeravaju potrebe, želje i nade naših prodavaca.

2. INKLUZIVNOST – socijalno i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa predstavlja suštinu našeg pristupa.

3. SOLIDARNOST – radimo sa svima koji nam se obrate, a spremni su da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu.

  • Direktnu pomoć u sticanju veština komuniciranja i prodaje.
  • Prostor u kom će se osećati prijatno i sigurno.
  • Podršku u sticanju samopouzdanja i prevazilaženju teških životnih situacija.
  • Psihosocijalno osnaživanje u borbi s bolestima zavisnosti, beskućništvom, isključenošću iz zajednice, kao i u svakodnevnom životu korisnika psihijatrijskih usluga.
  • Materijalnu pomoć (prikupljamo i distribuiramo odeću, obuću, hranu i druge vidove pomoći).
  • Podršku u ostvarenju socijalnih i zdravstvenih usluga.
  • Pomoć u planiranju raspolaganja novcem.
  • Pomoć u sticanju veština neophodnih za dalje zapošljavanje.

Usluge koje pružamo prodavcima ne finansiraju se od prodaje magazina. Kako bismo bili u mogućnosti da ih pružimo, mi zavisimo od naših donatora. Donator LICEULICE fonda možete postati i vi, bilo kao kompanija, organizacija ili pojedinac. Detaljnije informacije o doniranju možete naći ovde.

Pročitajte neke od odabranih priča prodavaca, koje na najbolji način svedoče o pozitivnim stvarima koje su im se dogodile kad su se priključili timu LICEULICE, a tako možete steći uvid i u to kako donacije direktno mogu promeniti nečiji život.

cards